Personuppgiftspolicy

Hisskonsult Husaren AB strävar efter att alltid upprätthålla en hög nivå när det gäller integritet för våra kunder och personer som besöker hemsidan eller den webbaserade underhållsplanen. Målet med denna policy är att på ett enkelt sätt beskriva vilka uppgifter som vi samlar in, använder och lagrar så att kunder eller besökare på hemsidan eller i den webbaserade underhållsplanen kan känna sig trygga med att de sker i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR och Personuppgiftslagen (PuL)

Integritetspolicy

Hisskonsult Husaren AB och dess samarbetspartner följer gällande lagar om integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU).

Hisskonsult Husaren AB kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal/uppdrag med Hisskonsult Husaren AB, eller inför att Hisskonsult Husaren AB ingår avtal/uppdrag med dig. Hisskonsult Husaren AB kan även behandla dina uppgifter om du representerar en juridisk person som Hisskonsult Husaren AB har ingått avtal/uppdrag med, eller kan komma att ingå avtal/uppdrag med. Om du kontaktar Hisskonsult Husaren AB via vår hemsida, kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att bemöta din förfrågan. Hisskonsult Husaren AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan att informera dig och få samtycke från dig.

Hisskonsult Husaren AB kan komma att behandla några av eller samtliga personuppgifter:

  • Företag inklusive organisationsnummer
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Objektsadress

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också krypterade uppgifter och olika slags och elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Hisskonsult Husaren AB samlar in personuppgifter på flera sätt, men i första hand direkt från dig som kund/beställare.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, via e-post, telefon, kontaktformulär eller på annat sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara och återkoppla din fråga eller hantera ditt ärende. Det är primärt uppgifter om företagsnamn, organisationsnummer, namn, e-post, telefonnummer samt objektsadresser.

Hantering och lagring av personuppgifter

Hisskonsult Husaren AB behandlar dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal och uppdrag under den tid som uppdraget/avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Hisskonsult Husaren AB. Hisskonsult Husaren AB kommer sedan att spara de uppgifter som Hisskonsult Husaren AB enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut föreskriver, såsom t. ex. bokföringsmaterial.

Kundvård

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig den service du eftersträvar när du kontaktar oss med frågor, uppdrag eller synpunkter. Vi använder ditt namn och företag för att identifiera dig. Vi använder dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och uppdrag. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in för att hantera ditt ärende.

På hemsidan samt i den webbaserade underhållsplanen använder Hisskonsult Husaren AB cookies. Genom att aktivt gå in på vår hemsida (där det finns information hur vi hanterar cookies) har du gett oss samtycke. Du bestämmer själv hur din dator hanterar kakor genom inställningarna i din webbläsare.

Webbaserad underhållsplan

I den webbaserade underhållsplanen använder Hisskonsult Husaren AB säkra servrar. Tillgång till samt behandling av dina personuppgifter sker endast inom organisationen. För mer information om GDPR för den webbaserade underhållsplanen se https://www.knack.com/gdpr.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om och hur Hisskonsult Husaren AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med de föreskrifter som finns i EU:s Dataskyddsförordning. Informationen tillhandahålls av Hisskonsult Husaren AB skriftligt på ett strukturerat och tydligt sätt.

Du har även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, radering av dina personuppgifter eller begränsning i behandlingen av dem. Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format.

Du har även rätt att lämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Detta görs på www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på bojan@hisskonsulthusaren.se eller på telefon 070-964 90 95.

ADRESS
Vegagatan 34
413 09 Göteborg

HISSKONSULT HUSAREN AB
Hisskonsult Göteborg
Org.nr: 559102-2156

Personuppgiftspolicy
Producerad av
crossmenu